Tất cả danh mục
ĐƠN ĐĂNG KÝ THẺ TÍN DỤNG HSBC

Ưu điểm:

 • -

  Tặng Mã Giảm Giá Lazada 1.000.000đ khi mở Thẻ thành công.

 • -

  Hoàn tiền 2.000.000đ khi có tổng chi tiêu thẻ từ 4.000.000đ trở lên trong vòng 60 ngày kể từ ngày Thẻ được phát hành.

 • -

  Miễn phí thường niên năm đầu tiên.

 • -

  Không thu phí phát hành thẻ.

 • -

  Tặng Mã Giảm Giá Lazada 500.000đ khi mở Thẻ thành công.

 • -

  Hoàn tiền 1.000.000đ khi có tổng chi tiêu thẻ từ 1.500.000đ trở lên trong vòng 60 ngày kể từ ngày Thẻ được phát hành.

 • -

  Phí thường niên năm đầu tiên chỉ còn 350.000đ.

 • -

  Không thu phí phát hành thẻ.

 • -

  Tặng Mã Giảm Giá Lazada 500.000đ khi mở Thẻ thành công.

 • -

  Hoàn tiền 1.000.000đ khi có tổng chi tiêu thẻ từ 1.500.000đ trở lên trong vòng 60 ngày kể từ ngày Thẻ được phát hành.

 • -

  Phí thường niên 350.000đ.

 • -

  Không thu phí phát hành thẻ .

Điều kiện đăng ký:

Thật đơn giản, bạn chỉ cần: