Tất cả danh mục

CHÍNH SÁCH CHUNG

1. Quy chế quản lý hoạt động Ứng Dụng TMĐT Lazada

2. Chính sách bảo mật

Mục đích và phạm vi thu thập

Phạm vi sử dụng thông tin

Ứng Dụng TMĐT Lazada sử dụng thông tin Thành Viên cung cấp để:

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành Viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Thành Viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của Thành Viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Lazada.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Thành Viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Ứng Dụng TMĐT Lazada thực hiện việc này.

Thành Viên có quyền gửi khiếu nại về việc bị tiết lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Ứng Dụng TMĐT Lazada. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Lazada sẽ xác nhận lại thông tin và có trách nhiệm trả lời lý do, đồng thời hướng dẫn Thành Viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của Thành Viên trên Ứng Dụng TMĐT Lazada được Lazada cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Ứng Dụng TMĐT Lazada. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Thành Viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Lazada cam kết rằng:

3. Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp

Lazada và Nhà Bán Hàng có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ Khách Hàng liên quan đến giao dịch tại Ứng Dụng TMĐT Lazada. Khi phát sinh tranh chấp, Lazada đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của Nhà Bán Hàng vào chất lượng dịch vụ của Ứng Dụng TMĐT Lazada và thực hiện theo các bước sau:

4. Thông tin công ty

CÔNG TY TNHH RECESS