Tất cả danh mục

CHÍNH SÁCH CHUNG

1. Quy chế quản lý hoạt động Ứng Dụng TMĐT Lazada

2. Chính sách bảo mật

Mục đích và phạm vi thu thập

Phạm vi sử dụng thông tin

Ứng Dụng TMĐT Lazada sử dụng thông tin Thành Viên cung cấp để:

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành Viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Thành Viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của Thành Viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Lazada.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Thành Viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Ứng Dụng TMĐT Lazada thực hiện việc này.

Thành Viên có quyền gửi khiếu nại về việc bị tiết lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Ứng Dụng TMĐT Lazada. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Lazada sẽ xác nhận lại thông tin và có trách nhiệm trả lời lý do, đồng thời hướng dẫn Thành Viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của Thành Viên trên Ứng Dụng TMĐT Lazada được Lazada cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Ứng Dụng TMĐT Lazada. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Thành Viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Lazada cam kết rằng:

3. Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp

Lazada và Nhà Bán Hàng có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ Khách Hàng liên quan đến giao dịch tại Ứng Dụng TMĐT Lazada. Khi phát sinh tranh chấp, Lazada đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của Nhà Bán Hàng vào chất lượng dịch vụ của Ứng Dụng TMĐT Lazada và thực hiện theo các bước sau:

Lazada tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Khách Hàng (người tiêu dùng). Vì vậy, đề nghị các Nhà Bán Hàng cung cấp các thông tin về hàng hóa, dịch vụ một cách đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên bao gồm Nhà Bán Hàng, Khách Hàng sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với Nhà Bán Hàng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho Khách Hàng. Lazada sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến Khách Hàng và Nhà Bán Hàng nếu được Khách Hàng hoặc Nhà Bán Hàng (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.

Sau khi Nhà Bán Hàng, Khách Hàng đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho bán quản trị Ứng Dụng TMĐT Lazada. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về Nhà Bán Hàng, Lazada sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Lazada sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về hàng hóa, dịch vụ của Nhà Bán Hàng đó trên Ứng Dụng TMĐT Lazada, đồng thời yêu cầu Nhà Bán Hàng bồi hoàn cho Khách Hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với Khách Hàng.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 02 (hai) bên Khách Hàng, Nhà Bán Hàng, thì một trong 02 (hai) bên Khách Hàng và Nhà Bán Hàng sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng.

4. Thông tin công ty

CÔNG TY TNHH RECESS

Địa chỉ trụ sở: Tầng 15, Tòa nhà Empress, Số 138-142 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận 1, TP. HCM.