100% bảo vệ người mua hàng
Thanh toán khi nhận hàng

Thanh toán khi nhận hàng

Chúng tôi chấp nhận phương thức thanh toán khi nhận hàng (COD) toàn quốc, bạn có thể thanh toán bằng tiền mặt cho đơn vị giao hàng.

Xem thêm
Tất cả danh mục
Khuyến mãi tại Lazada
Thương hiệu
Giá (trong VND)
Giao Hàng & Thanh Toán
Đánh giá
Location City
Location Address
Valid To (dd/mm/yyyy)
Valid From (dd/mm/yyyy)

Thẻ nạp điện thoại

96 sản phẩm được tìm thấy
Sắp xếp theo:
X

Bạn có biết?

Bạn có thể sắp xếp theo Mức giảm giá.

Đã hiểu

Yêu thích
Yêu thích
Giá: từ cao đến thấp
Giá: từ thấp đến cao
Đánh giá: Từ cao tới thấp
Giảm giá
Phí giao hàng thấp
Đang tải ...

Xem

Mã thẻ Mobifone 100.000
(300 nhận xét)
 • Mệnh giá mã thẻ: 100.000 VND
 • Mua thẻ mọi lúc; mọi nơi
 • Thao tác rất đơn giản và nhanh chóng
 • Không hủy; không hoàn lại giao dịch
 • Có 2 phương thức thanh toán: Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa có chức năng Internet Banking và Thẻ tín dụng
94.000 VND -6%
100.000 VND
Mã thẻ Mobifone 200.000
(26 nhận xét)
 • Mệnh giá mã thẻ: 200.000 VND
 • Mua thẻ mọi lúc, mọi nơi
 • Thao tác rất đơn giản và nhanh chóng
 • Không hủy, không hoàn lại giao dịch
 • Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa có chức năng Internet Banking
 • Thẻ tín dụng
188.000 VND -6%
200.000 VND
Mã thẻ Mobifone 50.000
(53 nhận xét)
 • Mệnh giá mã thẻ: 50.000 VND
 • Mua thẻ mọi lúc, mọi nơi
 • Thao tác rất đơn giản và nhanh chóng
 • Không hủy, không hoàn lại giao dịch
 • Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa có chức năng Internet Banking
 • Thẻ tín dụng
47.000 VND -6%
50.000 VND
Mã thẻ Viettel 100.000
(122 nhận xét)
 • Mua thẻ mọi lúc; mọi nơi
 • Thao tác rất đơn giản và nhanh chóng
 • Không hủy; không hoàn lại giao dịch
 • Có 2 phương thức thanh toán: Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa có chức năng Internet Banking và Thẻ tín dụng
96.000 VND -4%
100.000 VND
Mã thẻ Vinaphone 100.000
(78 nhận xét)
 • Mệnh giá mã thẻ: 100.000 VND
 • Mua thẻ mọi lúc; mọi nơi
 • Thao tác rất đơn giản và nhanh chóng
 • Không hủy; không hoàn lại giao dịch
 • Có 2 phương thức thanh toán: Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa có chức năng Internet Banking và Thẻ tín dụng
94.000 VND -6%
100.000 VND
Mã thẻ Mobifone 500.000
(13 nhận xét)
 • Mệnh giá mã thẻ: 500.000 VND
 • Mua thẻ mọi lúc, mọi nơi
 • Thao tác rất đơn giản và nhanh chóng
 • Không hủy, không hoàn lại giao dịch
 • Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa có chức năng Internet Banking
 • Thẻ tín dụng
471.000 VND -6%
500.000 VND
Mã thẻ Vinaphone 100.000
(57 nhận xét)
 • Mệnh giá mã thẻ: 100.000 VND
 • Mua thẻ mọi lúc; mọi nơi
 • Thao tác rất đơn giản và nhanh chóng
 • Không hủy; không hoàn lại giao dịch
 • Có 2 phương thức thanh toán: Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa có chức năng Internet Banking và Thẻ tín dụng
96.000 VND -4%
100.000 VND
Mã thẻ Vinaphone 500.000
(11 nhận xét)
 • Mệnh giá mã thẻ: 500.000 VND
 • Mua thẻ mọi lúc, mọi nơi
 • Thao tác rất đơn giản và nhanh chóng
 • Không hủy, không hoàn lại giao dịch
 • Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa có chức năng Internet Banking
 • Thẻ tín dụng
471.000 VND -6%
500.000 VND
Mã thẻ Vinaphone 50.000
(21 nhận xét)
 • Mệnh giá mã thẻ: 50.000 VND
 • Mua thẻ mọi lúc, mọi nơi
 • Thao tác rất đơn giản và nhanh chóng
 • Không hủy, không hoàn lại giao dịch
 • Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa có chức năng Internet Banking
 • Thẻ tín dụng
48.500 VND -3%
50.000 VND
Mã thẻ Mobifone 100.000
(53 nhận xét)
 • Mệnh giá mã thẻ: 100.000 VND
 • Mua thẻ mọi lúc; mọi nơi
 • Thao tác rất đơn giản và nhanh chóng
 • Không hủy; không hoàn lại giao dịch
 • Có 2 phương thức thanh toán: Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa có chức năng Internet Banking và Thẻ tín dụng
96.000 VND -4%
100.000 VND
Mã thẻ Game Gate 500.000
(3 nhận xét)
 • Mệnh giá mã thẻ: 500.000 VND
 • Mua thẻ mọi lúc, mọi nơi
 • Thao tác rất đơn giản và nhanh chóng
 • Không hủy, không hoàn lại giao dịch
 • Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa có chức năng Internet Banking hoặc Thẻ tín dụng
471.000 VND -6%
500.000 VND
Mã thẻ Game Gate 200.000
 • Mệnh giá mã thẻ: 200.000 VND
 • Mua thẻ mọi lúc, mọi nơi
 • Thao tác rất đơn giản và nhanh chóng
 • Không hủy, không hoàn lại giao dịch
 • Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa có chức năng Internet Banking hoặc Thẻ tín dụng
194.000 VND -3%
200.000 VND
Mã thẻ Viettel 100.000
(257 nhận xét)
 • Mua thẻ mọi lúc; mọi nơi
 • Thao tác rất đơn giản và nhanh chóng
 • Không hủy; không hoàn lại giao dịch
 • Có 2 phương thức thanh toán: Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa có chức năng Internet Banking và Thẻ tín dụng
98.000 VND -2%
100.000 VND
Mã thẻ Game Gate 50.000
 • Mệnh giá mã thẻ: 50.000 VND
 • Mua thẻ mọi lúc, mọi nơi
 • Thao tác rất đơn giản và nhanh chóng
 • Không hủy, không hoàn lại giao dịch
 • Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa có chức năng Internet Banking hoặc Thẻ tín dụng
48.500 VND -3%
50.000 VND
Mã thẻ Vinaphone 200.000
(13 nhận xét)
 • Mệnh giá mã thẻ: 200.000 VND
 • Mua thẻ mọi lúc, mọi nơi
 • Thao tác rất đơn giản và nhanh chóng
 • Không hủy, không hoàn lại giao dịch
 • Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa có chức năng Internet Banking
 • Thẻ tín dụng
194.000 VND -3%
200.000 VND
Mã thẻ Viettel 200.000
(18 nhận xét)
 • Mệnh giá mã thẻ: 200.000 VND
 • Mua thẻ mọi lúc, mọi nơi
 • Thao tác rất đơn giản và nhanh chóng
 • Không hủy, không hoàn lại giao dịch
 • Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa có chức năng Internet Banking
 • Thẻ tín dụng
195.000 VND -3%
200.000 VND
Mã thẻ Viettel 500.000
(17 nhận xét)
 • Mệnh giá mã thẻ: 500.000 VND
 • Mua thẻ mọi lúc, mọi nơi
 • Thao tác rất đơn giản và nhanh chóng
 • Không hủy, không hoàn lại giao dịch
 • Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa có chức năng Internet Banking
 • Thẻ tín dụng
487.500 VND -3%
500.000 VND
Nạp tiền Viettel 50.000
(19 nhận xét)
 • Mệnh giá nạp tiền 50.000 VND
 • Nạp tiền mọi lúc, mọi nơi
 • Thao tác rất đơn giản và nhanh chóng.
 • Không hủy, không hoàn lại giao dịch.
 • Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa có chức năng Internet Banking
 • Thẻ tín dụng
48.750 VND -3%
50.000 VND
Mã thẻ Game Garena 100.000
(1 nhận xét)
 • Mệnh giá mã thẻ: 100.000 VND
 • Mua thẻ mọi lúc, mọi nơi
 • Thao tác rất đơn giản và nhanh chóng
 • Không hủy, không hoàn lại giao dịch
 • Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa có chức năng Internet Banking hoặc Thẻ tín dụng
97.000 VND -3%
100.000 VND
Mã thẻ Zing 200.000
 • Mệnh giá mã thẻ: 200.000 VND
 • Mua thẻ mọi lúc, mọi nơi
 • Thao tác rất đơn giản và nhanh chóng
 • Không hủy, không hoàn lại giao dịch
 • Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa có chức năng Internet Banking hoặc Thẻ tín dụng
200.000 VND
Mã thẻ Game Zingxu 100.000
 • Mệnh giá mã thẻ: 100.000 VND
 • Mua thẻ mọi lúc, mọi nơi
 • Thao tác rất đơn giản và nhanh chóng
 • Không hủy, không hoàn lại giao dịch
 • Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa có chức năng Internet Banking hoặc Thẻ tín dụng
97.000 VND -3%
100.000 VND
Mã thẻ Gate 100.000
 • Mệnh giá mã thẻ: 100.000 VND
 • Mua thẻ mọi lúc, mọi nơi
 • Thao tác rất đơn giản và nhanh chóng
 • Không hủy, không hoàn lại giao dịch
 • Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa có chức năng Internet Banking hoặc Thẻ tín dụng
100.000 VND
Mã thẻ Gate 200.000
 • Mệnh giá mã thẻ: 200.000 VND
 • Mua thẻ mọi lúc, mọi nơi
 • Thao tác rất đơn giản và nhanh chóng
 • Không hủy, không hoàn lại giao dịch
 • Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa có chức năng Internet Banking hoặc Thẻ tín dụng
200.000 VND
Mobifone data voucher
 • ƯU ĐIỂM CỦA THẺ NẠP 3G MOBIFONE   Tiết kiệm hơn nhiều gói cước 3G thông thường. (so sánh dung lượng và giá với các gói MIU, MIU90, M120, BMIU…) Tiết kiệm với KH thường xuyên có nhu cầu mua thêm dung lượng (so sánh dung lượng và giá với các gói MAX15, MAX25, MAX35) Tiết kiệm và tiện lợi hơn so với dùng sim 3G. (Tích hợp dùng 3G giá rẻ ngay trên sim thoại thường, không phải sử dụng riêng Sim 3G) Không gia hạn theo chu kỳ, Nạp khi có nhu cầu, 1 thẻ/TB/1 thời điểm, không giới hạn số lượng thẻ nạp/1 thuê bao (hết dung lượng có thể hủy nạp ngay thẻ khác). Kể cả thuê bao không đăng ký gói Mobile internet cũng có thể sử dụng được thẻ nạp 3G. Có thể làm quà cho biếu tặng….   CÁC LOẠI THẺ NẠP 3G MOBIFONE   Mệnh giá 15.000đ được 1.000MB dung lượng trong 10 ngày.   (hết hạn dùng tương ứng trên thẻ dung lượng data còn lại sẽ bị huỷ bỏ, dung lượng vượt mức tính theo cước hiện hành tương ứng của thuê bao.)   NGUỒN GỐC THẺ: Đây là thẻ được Mobifone phân phối chính thức   ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:   Tất cả SIM trả trước trả sau của Mobifone và dùng được trên mọi điện thoại, Ipad, Tablet. SIM đang hoạt động 2 chiều (tài khoản chính còn tiền và hạn dùng). CÁCH NẠP THẺ NẠP 3G:   Soan SMS: DK_QT_Mã Code gửi 999 ( _ là dấu cách/space ) (Khi bạn mua online chúng tôi sẽ gửi nguyên mã code hoặc ảnh qua sms/FB Messenger, bạn chỉ việc gửi SMS, đúng cú pháp, nguyên code đó tới 999.   KIỂM TRA DATA:   Soạn SMS: KT_DATAQT gửi 999 Khi gần hết dung lượng DATA hệ thống sẽ có tin nhắn thông báo.   CÁCH HỦY:   Soạn SMS: HUY_QT gửi 999
20.000 VND
Thẻ cào VIETTEL 500000 vnd
(1 nhận xét)
 • thẻ cào viettel 500.000đ gọn nhẹ an toàn dễ sử dụng có thể làm quà tặng cho người thân bạn bè
500.000 VND
Nạp tiền Vinaphone 500.000
(1 nhận xét)
 • Mệnh giá nạp tiền 500.000 VND
 • Nạp tiền mọi lúc, mọi nơi
 • Thao tác rất đơn giản và nhanh chóng
 • Không hủy, không hoàn lại giao dịch
 • Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa có chức năng Internet Banking/Thẻ tín dụng
485.000 VND -3%
500.000 VND
Mã thẻ Garena 200.000
 • Mệnh giá mã thẻ: 200.000 VND
 • Mua thẻ mọi lúc, mọi nơi
 • Thao tác rất đơn giản và nhanh chóng
 • Không hủy, không hoàn lại giao dịch
 • Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa có chức năng Internet Banking hoặc Thẻ tín dụng
200.000 VND
Mã thẻ Vietnamobile 200.000
 • Mệnh giá mã thẻ: 200.000 VND
 • Mua thẻ mọi lúc, mọi nơi
 • Thao tác rất đơn giản và nhanh chóng
 • Không hủy, không hoàn lại giao dịch
 • Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa có chức năng Internet Banking hoặc Thẻ tín dụng
194.000 VND -3%
200.000 VND
Mã thẻ Vcoin 50.000
 • Mệnh giá mã thẻ: 50.000 VND
 • Mua thẻ mọi lúc, mọi nơi
 • Thao tác rất đơn giản và nhanh chóng
 • Không hủy, không hoàn lại giao dịch
 • Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa có chức năng Internet Banking hoặc Thẻ tín dụng
50.000 VND
Mã thẻ Zing 50.000
 • Mệnh giá mã thẻ: 50.000 VND
 • Mua thẻ mọi lúc, mọi nơi
 • Thao tác rất đơn giản và nhanh chóng
 • Không hủy, không hoàn lại giao dịch
 • Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa có chức năng Internet Banking hoặc Thẻ tín dụng
50.000 VND
Mã thẻ BIT 50.000
 • Nhận mã thẻ qua email
 • Giao dịch đảm bảo an toàn, nhanh chóng và rất tiện lợi.
 • Phương thức thanh toán: Thẻ ATM đã đăng ký chức năng Internet Banking - Thẻ tín dụng
50.000 VND
Mã thẻ Gate 50.000
 • Mệnh giá mã thẻ: 500.000 VND
 • Mua thẻ mọi lúc, mọi nơi
 • Thao tác rất đơn giản và nhanh chóng
 • Không hủy, không hoàn lại giao dịch
 • Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa có chức năng Internet Banking hoặc Thẻ tín dụng
50.000 VND
Mã thẻ Game BIT 100.000
 • Mệnh giá mã thẻ: 100.000 VND
 • Mua thẻ mọi lúc, mọi nơi
 • Thao tác rất đơn giản và nhanh chóng
 • Không hủy, không hoàn lại giao dịch
 • Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa có chức năng Internet Banking hoặc Thẻ tín dụng
97.000 VND -3%
100.000 VND
Mã thẻ Vcoin 100.000
 • Nhận mã thẻ qua email
 • Giao dịch đảm bảo an toàn, nhanh chóng và rất tiện lợi.
 • Phương thức thanh toán: Thẻ ATM đã đăng ký chức năng Internet Banking - Thẻ tín dụng
100.000 VND
Mã thẻ Zing 100.000
 • Mệnh giá mã thẻ: 100.000 VND
 • Mua thẻ mọi lúc, mọi nơi
 • Thao tác rất đơn giản và nhanh chóng
 • Không hủy, không hoàn lại giao dịch
 • Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa có chức năng Internet Banking hoặc Thẻ tín dụng
100.000 VND
Mã thẻ BIT 100.000
 • Nhận mã thẻ qua email
 • Giao dịch đảm bảo an toàn, nhanh chóng và rất tiện lợi.
 • Phương thức thanh toán: Thẻ ATM đã đăng ký chức năng Internet Banking - Thẻ tín dụng
100.000 VND
Số sản phẩm trên trang
Thẻ nạp điện thoại

Thẻ nạp điện thoại – nhỏ mà có võ

Có thể nói, điện thoại là một phát minh vĩ đại của con người. Nhờ có điện thoại, con người dù cách xa cả trăm, cả ngàn cây số vẫn có thể liên lạc, thông báo tin tức một cách nhanh chóng. Vậy thì để sử dụng điện thoại, bạn cần gì? Đầu tiên là một chiếc điện thoại di động phù hợp, sau đó là một thuê bao của riêng bạn với dạng những thẻ sim điện thoại, và cuối cùng, cũng là điều cần lưu tâm nhất: hãy đảm bảo tài khoản di động của bạn luôn đủ tiền để sử dụng- và đây chính là lí do thẻ nạp điện thoại ra đời. Thẻ nạp điện thoại có thẻ ví như một hạt tiêu, nhỏ mà có võ, bởi nhờ có nó, tài khoản của bạn sẽ được bổ sung thêm tiền một cách chính xác, nhanh chóng và tiện lợi. Không chỉ thế, nó còn được các nhà mạng đưa ra với đa dạng mệnh giá, từ 10 ngàn đồng cho tới 500 ngàn đồng, đáp ứng được nhu cầu sử dụng của mọi khách hàng.


Thẻ nạp điện thoại- đa dạng và dễ dàng sử dụng

Thẻ nạp điện thoại truyền thống là một mảnh giấy nhỏ, có thông tin của nhà mạng, cách nạp thẻ và một dãy số được in dưới lớp thiếc. Khi sử dụng, bạn cào nhẹ lớp phủ này để thấy mã số, sau đó làm theo hướng dẫn được in trên mặt thẻ để nạp tiền vào tài khoản. Đây là dạng thẻ nạp được dùng phổ biến nhất. Tuy nhiên hiện nay, cùng với sự phát triển của công nghệ, chúng ta còn có thể nạp tiền bằng thẻ điện thoại online tại nhà một cách nhanh chóng và hết sức dễ dàng. Để sử dụng loại thẻ này, bạn chỉ cần lên các trang web thương mại điện tử, click chọn loại thẻ bạn muốn và tiến hành thanh toán, sau đó bạn sẽ có 2 lựa chọn để sử dụng: nộp trực tiếp vào thuê bao hoặc nhận mã số thẻ qua điện thoại. Có thể thấy, dù ở hình thức thẻ nạp nào, thẻ nạp điện thoại cũng chứng tỏ được sự tiện lợi và ưu việt, là lựa chọn hàng đầu khi bạn muốn bổ sung thêm tiền vào tài khoản. Đặc biệt hiện nay bạn cũng có thể sử dụng thẻ nạp này cho các trò game chơi trên máy tính nữa đấy.


Thẻ nạp điện thoại

  Thẻ nạp điện thoại

 • Thông tin chung: Được phát hành dưới dạng các thẻ bằng giấy, khi sử dụng cần tới các cửa hàng, đại lí để mua
 • Tính năng nổi bật: thanh toán bằng tiền mặt, tính phổ biến cao, nạp thẻ bằng dãy mã số và cú pháp in trên thẻ
 • Các nhà mạng và mệnh giá: Có tất cả các mệnh giá của tất cả các nhà mạng: Vinaphone, Viettel, Mobifone,...

  Thẻ nạp online nộp tiền trực tiếp vào tài khoản

 • Thông tin chung:Là dạng thẻ phát hành online, được bán trên các trang web thương mại điện tử…
 • Tính năng nổi bật: Thanh toán bằng thẻ ATM, sau khi thanh toán tiền tự động cập nhật vào tài khoản
 • Các nhà mạng và mệnh giá: Có tất cả các loại thẻ của các nhà mạng, tuy nhiên thường không có các thẻ nạp có mệnh giá nhỏ

  Thẻ nạp online nhận mã số thẻ

 • Thông tin chung: Thẻ được phát hành online, có thể tìm mua trên các trang web bán hàng qua mạng
 • Tính năng nổi bật: Mã số thẻ sẽ được gửi về số điện thoại sau khi tiến hành thanh toán bằng tài khoản ngân hàng, sau đó tiến hành nộp thẻ theo cú pháp như nộp thẻ truyền thống
 • Tính năng nổi bật: Được phát hành bởi tất cả các nhà mạng, mệnh giá thường từ 50000đ trở lên.

Mua thẻ nạp điện thoại tại Lazada

Nếu bạn bận rộn không có thời gian đi tới các của hàng, hay bạn muốn có thẻ nạp điện thoại một cách nhanh chóng, hãy chọn mua thẻ nạp điện thoại online Lazada. Lazada cung cấp sản phẩm chính hãng, giá tốt, cam kết bảo vệ người mua hàng 100% với chính sách giao hàng nhanh chóng, thanh toán tại nhà và đổi trả dễ dàng. Hãy chọn Lazada và trải nghiệm có thẻ nạp chỉ với một cú click chuột.