Giỏ hàng 0
  • Trang chủ

  • Escalating Voucher - Voucher giảm giá đến 1.000.000 đồng - Chỉ có tại Lazada.vn | Lazada.vn

Chương trình diễn ra cùng hàng trăm voucher đang chờ bạn với các mức giảm giá khác nhau xuất hiện trên trang Voucher

Bắt đầu từ 12:00:00 ngày 24/08/2014 đến 23:59:59 ngày 24/08/2014.

• Chỉ áp dụng một lần cho mỗi khách hàng.
• Mỗi mã giảm giá có số lần áp dụng giới hạn. Hãy nhanh chân!
• Mã giảm giá chỉ được áp dụng trong thời gian quy định trên.
• Mã giảm giá chỉ được chấp nhận là sử dụng thành công khi quý khách đã hoàn tất bước đặt hàng cuối cùng và có số đơn hàng được đặt với mã giảm giá.
• Chỉ áp dụng với khách hàng lẻ, không áp dụng các đơn vị mua đi bán lại và mua với số lượng nhiều.

Thời gian còn lại

Bảng mã giảm giá và số lần áp dụng vào ngày 24/08/2014 lúc 12:00:00 đến ngày 24/08/2014 lúc 23:59:59

Số lượt Mã giảm giá Mức giảm giá Đơn hàng tối thiểu
1 1ESCAWKEND.1t7uewf 1,000,000 5,000,000
2 1ESCAWKEND.22tn1ob 900,000 5,000,000
3 1ESCAWKEND.3g473zv 800,000 5,000,000
4 1ESCAWKEND.4uatjba 700,000 4,000,000
5 1ESCAWKEND.52yfnjz 600,000 4,000,000
10 1ESCAWKEND.6dyinef 500,000 3,000,000
15 1ESCAWKEND.7l571rc 400,000 3,000,000
60 1ESCAWKEND.8smmvfd 300,000 3,000,000
70 1ESCAWKEND.991zkzh 200,000 2,000,000

*Nếu quý khách không thể sử dụng mã giảm giá, có nghĩa là mã đã được sử dụng hết. Hãy thử những mã khác có giá trị thấp hơn nhưng cơ hội sử dụng nhiều hơn.

Các sản phẩm giá tốt khác chỉ có tại Lazada