• Chương trình bắt đầu từ 12:00:00 đến 23:59:59 ngày 23/04/2014. 275 vouchers đang chờ bạn với các mức giảm giá khác nhau xuất hiện trên trang lazada.vn/voucher.
  • Áp dụng cho tất cả các đơn hàng có giá trị từ 250.000VND đến 3.000.000VND trở lên (tùy vào điều kiện của từng mã giảm giá) và bao gồm các sản phẩm đã giảm giá.
  • Chỉ áp dụng một lần cho mỗi khách hàng.
  • Mỗi mã giảm giá có số lần áp dụng giới hạn. Hãy nhanh chân!
  • Mã giảm giá chỉ được áp dụng trong thời gian quy định trên.
  • Mã giảm giá chỉ được chấp nhận là sử dụng thành công khi quý khách đã hoàn tất bước đặt hàng cuối cùng và có số đơn hàng được đặt với mã giảm giá

Bảng mã giảm giá và số lần áp dụng dành cho ngày 23/04/2014

Số lượt sử dụng Voucher Giá trị đơn hàng tối thiểu Giá trị sử dụng
1 1ESCA0422.18qt4kt 3.000.000VND 1.000.000VND
2 1ESCA0422.2eyz89v 2.000.000VND 800.000VND
3 1ESCA0422.3fzjt96 2.000.000VND 700.000VND
4 1ESCA0422.4xcq2en 2.000.000VND 500.000VND
5 1ESCA0422.5f7wnil 2.000.000VND 400.000VND
40 1ESCA0422.6d24n5l 2.000.000VND 300.000VND
50 1ESCA0422.74u0lxb 2.000.000VND 200.000VND
70 1ESCA0422.87l3cpo 500.000VND 100.000VND
100 1ESCA0422.95ou8pp 250.000VND 50.000VND

* Nếu bạn không sử dụng được mã giảm giá, có nghĩa là mã đã được sử dụng hết. Hãy thử những mã khác có giá trị thấp hơn nhưng cơ hội sử dụng được nhiều hơn. Chúc may mắn!!!