Giỏ hàng 0
  • Trang chủ

  • Escalating Voucher - Voucher giảm giá đến 2.000.000 đồng - Chỉ có tại Lazada.vn | Lazada.vn

Chương trình diễn ra cùng hàng trăm voucher đang chờ bạn với các mức giảm giá khác nhau xuất hiện trên trang Voucher

Bắt đầu từ 12:00:00 đến 23:59:59 ngày 23/11/2014.

• Chỉ áp dụng một lần cho mỗi khách hàng.
• Mỗi mã giảm giá có số lần áp dụng giới hạn. Hãy nhanh chân!
• Mã giảm giá chỉ được áp dụng trong thời gian quy định trên.
• Mã giảm giá chỉ được chấp nhận là sử dụng thành công khi quý khách đã hoàn tất bước đặt hàng cuối cùng và có số đơn hàng được đặt với mã giảm giá.
• Chỉ áp dụng với khách hàng lẻ, không áp dụng các đơn vị mua đi bán lại và mua với số lượng nhiều.

Bảng mã giảm giá và số lần áp dụng vào lúc 12:00 đến 23:59 ngày 23/11/2014

Số lượt Mã giảm giá Mức giảm giá Đơn hàng tối thiểu
1 1ESCASUN.0urvinw 2.000.000 8.000.000
2 1ESCASUN.1e6w6w3 1.000.000 5.000.000
4 1ESCASUN.2sivn9c 900.000 5.000.000
6 1ESCASUN.32zjlpm 800.000 5.000.000
8 1ESCASUN.49czkt6 700.000 5.000.000
10 1ESCASUN.5dctmfd 600.000 4.000.000
15 1ESCASAT.6dsqe1h 500.000 4.000.000
20 1ESCASUN.7plldur 400.000 3.000.000
30 1ESCASUN.8ujw0oi 300.000 2.000.000
50 1ESCASUN.9vgs2j0 200.000 1.000.000
60 1ESCASUN.1041vvbx 100.000 1.000.000

*Nếu quý khách không thể sử dụng mã giảm giá, có nghĩa là mã đã được sử dụng hết. Hãy thử những mã khác có giá trị thấp hơn nhưng cơ hội sử dụng nhiều hơn.

Các sản phẩm giá tốt khác chỉ có tại Lazada