0
  • Trang chủ

  • Escalating Voucher - Voucher giảm giá đến 1.000.000 đồng - Chỉ có tại Lazada.vn | Lazada.vn

Chương trình diễn ra cùng hàng chục voucher đang chờ bạn với các mức giảm giá khác nhau xuất hiện trên trang Voucher

Bắt đầu từ 12:00:00 đến 23:59:59 ngày 23/01/2015.

• Chỉ áp dụng một lần cho mỗi khách hàng.
• Mỗi mã giảm giá có số lần áp dụng giới hạn. Hãy nhanh chân!
• Mã giảm giá chỉ được áp dụng trong thời gian quy định trên.
• Mã giảm giá chỉ được chấp nhận là sử dụng thành công khi quý khách đã hoàn tất bước đặt hàng cuối cùng và có số đơn hàng được đặt với mã giảm giá.
• Chỉ áp dụng với khách hàng lẻ, không áp dụng các đơn vị mua đi bán lại và mua với số lượng nhiều.

Bảng mã giảm giá và số lần áp dụng vào lúc 12:00 đến 23:59 ngày 23/01/2015

Số lượt Mã giảm giá Mức giảm giá Đơn hàng tối thiểu
1 1ESCA01231.rfluux 1.000.000 5.000.000
2 1ESCA01232.k3la0n 900.000 5.000.000
4 1ESCA01233.dw8fh2 800.000 4.000.000
6 1ESCA01234.20sxug 700.000 4.000.000
8 1ESCA01235.o3uqy5 600.000 3.000.000
10 1ESCA01236.mobddj 500.000 3.000.000
40 1ESCA01237.2hmicf 400.000 3.000.000
50 1ESCA01237.2hmicf 200.000 2.000.000
60 1ESCA01239.248ddn 100.000 1.000.000

*Nếu quý khách không thể sử dụng mã giảm giá, có nghĩa là mã đã được sử dụng hết. Hãy thử những mã khác có giá trị thấp hơn nhưng cơ hội sử dụng nhiều hơn.

Các sản phẩm giá tốt chỉ có tại Lazada