Giỏ hàng 0
  • Trang chủ

  • Escalating Voucher - Voucher giảm giá đến 1.000.000 đồng - Chỉ có tại Lazada.vn | Lazada.vn

Chương trình diễn ra cùng hàng trăm voucher đang chờ bạn với các mức giảm giá khác nhau xuất hiện trên trang Voucher

Bắt đầu từ 10:00:00 đến 23:59:59 ngày 22/10/2014.

• Chỉ áp dụng một lần cho mỗi khách hàng.
• Mỗi mã giảm giá có số lần áp dụng giới hạn. Hãy nhanh chân!
• Mã giảm giá chỉ được áp dụng trong thời gian quy định trên.
• Mã giảm giá chỉ được chấp nhận là sử dụng thành công khi quý khách đã hoàn tất bước đặt hàng cuối cùng và có số đơn hàng được đặt với mã giảm giá.
• Chỉ áp dụng với khách hàng lẻ, không áp dụng các đơn vị mua đi bán lại và mua với số lượng nhiều.

Bảng mã giảm giá và số lần áp dụng vào lúc 10:00 đến 23:59 ngày 22/10/2014

Số lượt Mã giảm giá Mức giảm giá Đơn hàng tối thiểu
1 1ESCAWED.1mlfzvb 1.000.000 5.000.000
3 1ESCAWED.21gd14l 900.000 5.000.000
5 1ESCAWED.3t48k1k 800.000 5.000.000
7 1ESCAWED.4ic39vn 700.000 5.000.000
9 1ESCAWED.58wrlty 600.000 4.000.000
11 1ESCAWED.6fp3sp7 500.000 4.000.000
13 1ESCAWED.7ph6e2q 400.000 3.000.000
15 1ESCAWED.84mrhlp 300.000 3.000.000
60 1ESCAWED.9i8pn7i 200.000 2.000.000
60 1ESCAWED.10yhy8uu 100.000 1.500.000

*Nếu quý khách không thể sử dụng mã giảm giá, có nghĩa là mã đã được sử dụng hết. Hãy thử những mã khác có giá trị thấp hơn nhưng cơ hội sử dụng nhiều hơn.

Các sản phẩm giá tốt khác chỉ có tại Lazada