XEM CHI TIẾT THỂ LỆ
  • 1 món quà cùng câu hỏi sẽ được cập nhật lần lượt mỗi giờ liên tục từ 13:00:00 đến 17:00:00 ngày 18/07/2013
  • Bấm nút "Tham gia" để bắt đầu trả lời và điền đầy đủ thông tin gửi về Lazada
  • Món quà hiện tại sẽ thuộc về bạn nếu bạn là người thứ 99 trả lời đúng câu hỏi của Lazada

Các chương trình khuyến mãi khác