Liên hệ với Lazada

Bạn đang cần hỗ trợ, cần giải pháp cho vấn đề của mình, hay cần đóng góp ý kiến cho Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng? Hãy liên hệ với Lazada qua dịch vụ Chat Trực Tuyến miễn phí. Chúng tôi sẽ cung cấp giải pháp để xử lí vấn đề của bạn nhanh nhất có thể!
Chat Trực Tuyến (từ 7:00 - 22:00)
Bạn cần thêm sự hỗ trợ?