Tất cả danh mục
ĐƠN ĐĂNG KÝ THẺ TÍN DỤNG HSBC

Ưu điểm:

 • -

  Tặng E-voucher Lazada 500.000đ khi mở thành công Thẻ tín dụng chính HSBC Visa.

 • -

  Tặng thêm E-voucher Lazada 2.000.000đ khi có tổng chi tiêu từ 2.000.000đ trở lên trong vòng 30 ngày kể từ ngày Thẻ được phát hành.

 • -

  Khách hàng là thành viên Lazada và nhận lương qua tài khoản ngân hàng từ 18.000.000đ/tháng

 • -

  Miễn phí thường niên năm đầu tiên.

 • -

  Tặng E-voucher Lazada 500.000đ khi mở thành công Thẻ tín dụng chính HSBC Visa.

 • -

  Tặng thêm E-voucher Lazada 1.000.000đ khi có tổng chi tiêu từ 1.000.000đ trở lên trong vòng 30 ngày kể từ ngày Thẻ được phát hành.

 • -

  Khách hàng là thành viên Lazada và nhận lương qua tài khoản ngân hàng từ 6.000.000đ/tháng.

 • -

  Phí thường niên: 350.000đ.

 • -

  Tặng E-voucher Lazada 500.000đ khi mở thành công Thẻ tín dụng chính HSBC Visa.

 • -

  Tặng thêm E-voucher Lazada 1.000.000đ khi có tổng chi tiêu từ 1.000.000đ trở lên trong vòng 30 ngày kể từ ngày Thẻ được phát hành.

 • -

  Khách hàng là thành viên Lazada và nhận lương qua tài khoản ngân hàng từ 12.000.000đ/tháng.

 • -

  Phí thường niên năm đầu tiên giảm còn 350.000đ.

Điều kiện đăng ký:

Thật đơn giản, bạn chỉ cần: