Hàng nhập khẩu từ nước ngoài

173.880 ₫
378.000 ₫-54%
(1)
Trung Quốc
148.000 ₫
281.000 ₫-47%
(5)
Trung Quốc
330.000 ₫
660.000 ₫-50%
(11)
Đắk Lắk
160.000 ₫
320.000 ₫-50%
(2)
Đắk Lắk
132.000 ₫
236.000 ₫-44%
(3)
Trung Quốc
112.000 ₫
224.000 ₫-50%
(8)
Đắk Lắk
124.000 ₫
248.000 ₫-50%
(1)
Trung Quốc
180.000 ₫
356.000 ₫-49%
(5)
Trung Quốc
290.700 ₫
646.000 ₫-55%
Đắk Lắk
97.200 ₫
216.000 ₫-55%
(10)
Đắk Lắk
115.000 ₫
230.000 ₫-50%
(5)
Trung Quốc
202.000 ₫
400.000 ₫-50%
(9)
Trung Quốc
166.000 ₫
277.000 ₫-40%
Hong Kong SAR China
124.000 ₫
248.000 ₫-50%
(7)
Đắk Lắk
148.000 ₫
312.000 ₫-53%
(5)
Đắk Lắk
137.000 ₫
274.000 ₫-50%
(6)
Trung Quốc
195.000 ₫
325.000 ₫-40%
(3)
Trung Quốc
124.200 ₫
276.000 ₫-55%
(17)
Đắk Lắk
266.000 ₫
532.000 ₫-50%
(8)
Trung Quốc
288.000 ₫
546.000 ₫-47%
(1)
Đắk Lắk
202.000 ₫
367.000 ₫-45%
(48)
Trung Quốc
79.200 ₫
176.000 ₫-55%
(2)
Trung Quốc
185.000 ₫
370.000 ₫-50%
(6)
Trung Quốc
80.000 ₫
160.000 ₫-50%
(3)
Đắk Lắk
143.000 ₫
286.000 ₫-50%
(1)
Trung Quốc
95.000 ₫
200.000 ₫-52%
(1)
Đắk Lắk