Tất cả danh mục

Các loại thẻ tín dụng nào được áp dụng cho việc thanh toán?

Hầu hết các thẻ tín dụng hỗ trợ bởi VISA hoặc Mastercard đều được chấp nhận khi thanh toán tại Lazada. Thông tin về thẻ của quý khách được bảo mật bằng các tiêu chuẩn mã hóa hàng đầu.

Quý khách có thể tham khảo thêm về các phương thức thanh toán của chúng tôi tại đây.