- Khi mua sản phẩm túi Lata bất kì trong trang, khách hàng sẽ được giảm thêm 20% khi nhập mã LATAVN20 với mức giảm tối đa 100,000đ

- Thời gian diễn ra: từ ngày 06/10/2017 - 30/10/2017, chương trinh có thể kết thúc sớm hơn dự kiến nếu hết mã giảm giá.

- Lazada có quyền từ chối những đơn hàng có nghi vấn mua đi bán lại.

Khuyến mãi Lata trên App

Lọc theo:
Khuyến mãi Lata trên App
Xóa hết
114.000 ₫
385.000 ₫-70%
(40)
68.000 ₫
235.000 ₫-71%
(53)
149.000 ₫
355.000 ₫-58%
(20)
139.000 ₫
355.000 ₫-61%
(4)
Hồ Chí Minh
135.000 ₫
355.000 ₫-62%
(76)
69.000 ₫
235.000 ₫-71%
(109)
Hồ Chí Minh
121.000 ₫
385.000 ₫-69%
(16)
Hồ Chí Minh
159.000 ₫
425.000 ₫-63%
(4)
Hồ Chí Minh
149.000 ₫
355.000 ₫-58%
(6)
75.050 ₫
235.000 ₫-68%
(8)
Hồ Chí Minh
139.000 ₫
355.000 ₫-61%
(5)
72.000 ₫
235.000 ₫-69%
(50)
Hồ Chí Minh
103.550 ₫
235.000 ₫-56%
(2)
Hồ Chí Minh
149.000 ₫
355.000 ₫-58%
(5)
75.050 ₫
235.000 ₫-68%
(1)
Hồ Chí Minh
139.000 ₫
355.000 ₫-61%
(4)
149.000 ₫
355.000 ₫-58%
(2)
159.000 ₫
425.000 ₫-63%
(2)
Hồ Chí Minh
319.000 ₫
425.000 ₫-25%
128.250 ₫
385.000 ₫-67%
(2)
Hồ Chí Minh
98.000 ₫
235.000 ₫-58%
(14)
Hồ Chí Minh
149.000 ₫
355.000 ₫-58%
(9)
139.000 ₫
355.000 ₫-61%
(12)
94.050 ₫
235.000 ₫-60%
(28)
Hồ Chí Minh
379.050 ₫
650.000 ₫-42%
(7)
Hồ Chí Minh
94.050 ₫
285.000 ₫-67%
(9)
Hồ Chí Minh
103.550 ₫
255.000 ₫-59%
(2)
Hồ Chí Minh
122.550 ₫
295.000 ₫-58%
(1)
Hồ Chí Minh
94.050 ₫
235.000 ₫-60%
(12)
Hồ Chí Minh
75.050 ₫
235.000 ₫-68%
(10)
Hồ Chí Minh
122.550 ₫
295.000 ₫-58%
(2)
Hồ Chí Minh
141.550 ₫
385.000 ₫-63%
(8)
Hồ Chí Minh
94.050 ₫
235.000 ₫-60%
(4)
Hồ Chí Minh
122.550 ₫
295.000 ₫-58%
(4)
Hồ Chí Minh
122.550 ₫
385.000 ₫-68%
(2)
Hồ Chí Minh
141.550 ₫
355.000 ₫-60%
(1)
Hồ Chí Minh
139.000 ₫
355.000 ₫-61%
(2)
141.550 ₫
355.000 ₫-60%
(3)
Hồ Chí Minh
94.050 ₫
235.000 ₫-60%
(4)
Hồ Chí Minh
379.000 ₫
625.000 ₫-39%
(10)
Dịch vụ
Địa điểm
Giá
-
Đánh giá
Lên
Lên
Lên
Lên