- Khi mua sản phẩm túi Lata bất kì trong trang, khách hàng sẽ được giảm thêm 20% khi nhập mã LATAVN20 với mức giảm tối đa 100,000đ

- Thời gian diễn ra: từ ngày 06/10/2017 - 30/10/2017, chương trinh có thể kết thúc sớm hơn dự kiến nếu hết mã giảm giá.

- Lazada có quyền từ chối những đơn hàng có nghi vấn mua đi bán lại.

Khuyến mãi Lata trên App

143.100 ₫
240.000 ₫-40%
(69)
Hồ Chí Minh
179.000 ₫
280.000 ₫-36%
(110)
Hồ Chí Minh
179.000 ₫
280.000 ₫-36%
(9)
Hồ Chí Minh
215.100 ₫
320.000 ₫-33%
(11)
Hồ Chí Minh
109.000 ₫
170.000 ₫-36%
(128)
Hồ Chí Minh
179.000 ₫
280.000 ₫-36%
(39)
Hồ Chí Minh
179.000 ₫
280.000 ₫-36%
(17)
Hồ Chí Minh
585.000 ₫
650.000 ₫-10%
(13)
Hồ Chí Minh
129.000 ₫
170.000 ₫-24%
(6)
Hồ Chí Minh
179.000 ₫
240.000 ₫-25%
(5)
Hồ Chí Minh
179.000 ₫
240.000 ₫-25%
(22)
Hồ Chí Minh
149.000 ₫
280.000 ₫-47%
(1)
Hồ Chí Minh
369.000 ₫
525.000 ₫-30%
(1)
Hồ Chí Minh
468.000 ₫
635.000 ₫-26%
(3)
Hồ Chí Minh
149.000 ₫
170.000 ₫-12%
(32)
Hồ Chí Minh
109.000 ₫
170.000 ₫-36%
(29)
Hồ Chí Minh
109.000 ₫
170.000 ₫-36%
(61)
Hồ Chí Minh
179.000 ₫
240.000 ₫-25%
(3)
Hồ Chí Minh
129.000 ₫
170.000 ₫-24%
(11)
Hồ Chí Minh
179.000 ₫
240.000 ₫-25%
(6)
Hồ Chí Minh
109.000 ₫
170.000 ₫-36%
(30)
Hồ Chí Minh
472.500 ₫
645.000 ₫-27%
(2)
Hồ Chí Minh
109.000 ₫
170.000 ₫-36%
(5)
Hồ Chí Minh
109.000 ₫
170.000 ₫-36%
(22)
Hồ Chí Minh
179.000 ₫
260.000 ₫-31%
(9)
Hồ Chí Minh
179.000 ₫
280.000 ₫-36%
(1)
Hồ Chí Minh
269.100 ₫
425.000 ₫-37%
Hồ Chí Minh
332.100 ₫
525.000 ₫-37%
(7)
Hồ Chí Minh
109.000 ₫
170.000 ₫-36%
(11)
Hồ Chí Minh
269.100 ₫
425.000 ₫-37%
Hồ Chí Minh
189.000 ₫
260.000 ₫-27%
(1)
Hồ Chí Minh
129.000 ₫
170.000 ₫-24%
(14)
Hồ Chí Minh
179.000 ₫
280.000 ₫-36%
(8)
Hồ Chí Minh
129.000 ₫
170.000 ₫-24%
(2)
Hồ Chí Minh
149.000 ₫
175.000 ₫-15%
(3)
Hồ Chí Minh
179.000 ₫
280.000 ₫-36%
(7)
Hồ Chí Minh
219.000 ₫
320.000 ₫-32%
(7)
Hồ Chí Minh
332.100 ₫
525.000 ₫-37%
(11)
Hồ Chí Minh
207.000 ₫
300.000 ₫-31%
(6)
Hồ Chí Minh
179.000 ₫
280.000 ₫-36%
(5)
Hồ Chí Minh