CHƯƠNG TRÌNH CÁCH MẠNG MUA SẮM TRỰC TUYẾN CỦA LAZADA (“Thể Lệ”)

Thể Lệ này áp dụng cho tất cả chương trình khuyến mại, trò chơi hoặc sự kiện liên quan đến Cách Mạng Mua Sắm 2017 do Lazada tổ chức thực hiện (sau đây gọi chung là “Chương Trình”). Trừ khi được quy định cụ thể tại thể lệ riêng của các Chương Trình đó, các điều khoản và điều kiện được quy định tại Thể Lệ này sẽ áp dụng cho tất cả các Chương Trình. Để tránh hiểu nhầm, các điều khoản và điều kiện chuẩn được đăng tải tại đường dẫn sau //www.lazada.vn/the-le-chuong-trinh-cach-mang-mua-sam-online/ cũng sẽ được áp dụng bên cạnh Thể Lệ này.

 1. 1. Đơn vị tổ chức Chương Trình

Công ty TNHH Recess, có địa chỉ đăng ký tại Tầng 19, Tòa nhà Saigon Centre - Tháp 2, 67 Lê Lợi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là “Đơn Vị Tổ Chức”).

 1. 2. Tranh chấp

Trong phạm vi được pháp luật cho phép, những người tham gia Chương Trình xác nhận và đồng ý rằng Đơn Vị Tổ Chức và/hoặc các đơn vị liên kết của Đơn Vị Tổ Chức sẽ không có nghĩa vụ, cũng như trách nhiệm pháp lý với người tham gia hoặc bên thứ ba bất kỳ về bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào có thể phát sinh từ việc tham gia vào Chương Trình.

 1. 3. Thể Lệ Chung
 2. i) Khi tham gia Chương Trình này, người tham gia đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các Thể Lệ này. Cho mục đích của Thể Lệ này, người tham gia có nghĩa là một khách hàng mua hàng hóa của Nhà Bán Hàng trên website của Đơn Vị Tổ Chức hoặc mua hàng hóa của chính Đơn Vị Tổ Chức.
 3. ii) Đơn Vị Tổ Chức sẽ không chịu trách nhiệm cho việc chậm trễ phản hồi đến người tham gia, liên quan đến việc tham gia Chương Trình, dù là bằng thư điện tử (email) hoặc các hình thức khác.
 4. iii) Đơn Vị Tổ Chức có toàn quyền, một cách tuyệt đối theo quyết định của riêng mình, hủy bỏ, chỉnh sửa hoặc đình chỉ một phần hoặc toàn bộ Thể Lệ hoặc Chương Trình, mà không cần phải thông báo hoặc đưa ra nguyên nhân, và sẽ không chịu bất kì trách nhiệm pháp lý nào với người tham gia. Thể Lệ sửa đổi và trình bày lại sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi đăng tải trên website của Lazada.
 5. iv) Sau khi đăng tải Thể Lệ được sửa đổi và trình bày lại, việc người tham gia tiếp tục tham gia vào Chương Trình sẽ thể hiện sự chấp thuận của người tham gia đối với Thể Lệ sửa đổi và trình bày lại. Đơn Vị Tổ Chức có quyền loại bỏ bất kỳ người tham gia nào.
 6. v) Đơn Vị Tổ Chức sẽ không có bất kì trách nhiệm nào liên quan đến bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc tham gia Chương Trình hoặc chịu trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi kỹ thuật hoặc chậm trễ nào liên quan đến việc tham gia Chương Trình.
 7. vi) Trường hợp Chương Trình bị tạm ngừng hoặc gián đoạn do trường hợp bất khả kháng, Chương Trình có thể bị chấm dứt và Đơn Vị Tổ Chức sẽ không có bất kì trách nhiệm pháp lý nào đối với các thiệt hại hoặc khiếu nại có thể phát sinh từ việc chấm dứt nêu trên.
 1. 4. Điều khoản và điều kiện chung về Phiếu giảm giá (“Voucher”):
 2. i) Trong phạm vi pháp luật cho phép, các Voucher còn lại mà không được sử dụng sau khi hết hiệu lực. Các voucher này sẽ không được i) gia hạn thêm một thời gian nào khác; ii) người tham gia không được hoàn lại số tiền chưa được sử dụng của voucher đó, hoặc iii) đổi với voucher khác hoặc quy đổi thành tiền mặt.
 3. ii) Voucher chỉ được áp dụng cho một lần sử dụng duy nhất và không được phép kết hợp với các mã giảm giá hoặc chương trình giảm giá khác.
 4. iii) Việc sử dụng Voucher phải tuân thủ theo Quy Chế Sử Dụng Phiếu Giảm Giá của Lazada, được đăng tải [Link]. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa Quy Chế Sử Dụng Phiếu Giảm Giá của Lazada và Thể Lệ này, thì sẽ áp dụng các điều khoản của Thể Lệ này.
 5. iv) Đơn Vị Tổ Chức có toàn quyền, một cách tuyệt đối theo quyết định của riêng mình, quyết định hủy bỏ hoặc thu hồi quyền sử dụng voucher của người tham gia bất kỳ, nếu phát hiện được bất kỳ i) hành vi sử dụng voucher đáng ngờ hoặc gian lận hoặc phi pháp; ii) có dấu hiệu lạm dụng voucher, bao gồm cả voucher được sử dụng bởi nhiều tài khoản hoặc nhiều lượt thanh toán liên quan đến cùng 01 khách hàng hoặc nhóm khách hàng; và/hoặc iii) voucher được sử dụng với mục đích xấu (bao gồm voucher sử dụng cho mục đích mua đi bán lại).
 1. 5. Loại trừ trách nhiệm
 2. Trong phạm vi tối đa mà pháp luật cho phép, Đơn Vị Tổ Chức trong mọi trường hợp sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bất kỳ người tham gia nào về các thiệt hại, dù là trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt ngẫu nhiên, mang tính cảnh cáo, trừng phạt hoặc mang tính hậu quả (bao gồm cả các tổn thất về quyền sử dụng, dữ liệu, hoạt động kinh doanh hoặc lợi nhuận) phát sinh từ hoặc có liên quan đến việc người tham gia tham gia vào Chương Trình, dù là trách nhiệm đó phát sinh từ khiếu nại theo hợp đồng, theo chính sách bảo hành, ngoài hợp đồng (kể cả do sơ suất), trách nhiệm bồi thường nghiêm ngặt hoặc các trường hợp khác, và dù là Đơn Vị Tổ Chức đã được hoặc chưa được thông báo về khả năng xảy ra tổn thất hoặc thiệt hại đó.
 1. 6. Luật điều chỉnh
 2. (i) Người tham gia đồng ý rằng Thể Lệ này sẽ tuân thủ theo quy định của pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam.

  (ii) Mọi tranh chấp, mâu thuẫn hoặc khác biệt phát sinh từ việc thực hiện Thể Lệ này (sau đây gọi chung là “Tranh Chấp”) sẽ được các Bên thống nhất giải quyết bằng hòa giải và thương lượng. Trong trường hợp các bên không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết Tranh Chấp trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày xảy ra Tranh Chấp, các Bên có quyền yêu cầu Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) giải quyết theo thủ tục tố tụng của VIAC. Nơi giải quyết Tranh Chấp là Thành phố Hồ Chí Minh. Ngôn ngữ là tiếng Việt

 

 

VOUCHER TỪ CÁC THƯƠNG HIỆU LỚN

  1. Thời gian chương trình:

 1. Từ 11/12/2017 đến 14/12/2017 trên trang //www.lazada.vn/cach-mang-mua-sam-online-ma-giam-gia/

  2. Nội dung chương trình:

 1. - Mỗi Thương hiệu sẽ có một Voucher đặc quyền với giá trị khuyến mãi tương ứng trên trang chương trình.
 2. - Voucher thuộc Thương hiệu nào sẽ chỉ được áp dụng hầu hết hoặc toàn bộ sản phẩm thuộc Thương hiệu đó.
 3. - Hiệu lực Voucher: 00:00 11/12/2017 - 23:59 14/12/2017
 4. - Mỗi Khách hàng dùng mỗi Voucher tối đa được 01 lần, và tối đa 05 Voucher trong 01 ngày bao gồm Voucher từ các khuyến mãi khác.
 5. - Số lượng Voucher có thể hết trước khi chương trình kết thúc.
 6. - Lazada có quyền từ chối các đơn hàng có dấu hiệu mua đi bán lại.

 

FLASH SALE

  1. Thời gian chương trình

 1. Từ 11/12/2017 đến 14/12/2017 trên trang //www.lazada.vn/cach-mang-mua-sam-online/

  2. Nội dung chương trình:

 1. - Một khách hàng mua được mỗi sản phẩm số lượng tối đa là 01.
 2. - Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác (Voucher, Miễn phí vận chuyển, ...).
 3. - Chương trình chỉ dành cho khách hàng lẻ, không áp dụng cho các khách hàng có nhu cầu mua số lượng nhiều hoặc mua đi bán lại.
 4. - Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn nếu sản phẩm hết hàng.
 5. - Lazada Việt Nam có quyền bác bỏ các mục, những người bị bắt gian lận hoặc khai thác hệ thống.
 6. - Mức giá giảm chưa bao gồm phí phát sinh (nếu có).Trong một số tình huống, nội dung chương trình có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
 7. - Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của Lazada sẽ là quyết định cuối cùng.

 

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN

  1. Thời gian áp dụng:

 1. Từ 0h00 ngày 11/12/2017 đến 23h59 ngày 14/12/2017.

  2. Điều kiện áp dụng:

 1. Miễn phí giao hàng toàn quốc cho toàn bộ sản phẩm dưới 6 kg tại //www.lazada.vn.
Trở về trang chính