00000000

✓ Thời gian: 01/04/2017 - 30/04/2017.

Hoàn tiền 5% khi mua sắm online trên Lazada cho 3 ngành hàng: điện máy, sách và thời trang trong thời gian ưu đãi.

✓ Áp dụng Hoàn tiền tối đa 600.000đ/tháng & 7.200.000đ/năm.

✓ Áp dụng cho tất cả khách hàng thanh toán bằng Thẻ tín dụng Titanium Step-Up.

✓ Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn nếu hết ngân sách/lượt sử dụng.

✓ Vui lòng tham khảo Điều khoản và Điều kiện của ưu đãi tại đây

VPBank Hoàn tiền 5%

21.999 ₫
39.000 ₫-44%
(312)
Hà Nội
97.000 ₫
100.000 ₫-3%
(677)
Hồ Chí Minh
67.999 ₫
139.000 ₫-51%
(249)
Bắc Ninh
2.529.000 ₫
Áp dụng trả góp
(209)
Bắc Ninh
389.000 ₫
498.000 ₫-22%
(208)
Hồ Chí Minh
385.000 ₫
690.000 ₫-44%
(63)
Hồ Chí Minh
3.729.000 ₫
Áp dụng trả góp
(91)
Việt Nam
279.000 ₫
389.000 ₫-28%
(33)
Hồ Chí Minh
588.000 ₫
720.000 ₫-18%
(5)
Hồ Chí Minh
669.000 ₫
998.000 ₫-33%
(63)
Hồ Chí Minh
3.449.000 ₫
Áp dụng trả góp
(54)
Việt Nam
575.000 ₫
721.000 ₫-20%
(75)
Hà Nội
199.000 ₫
250.000 ₫-20%
(244)
Hồ Chí Minh
99.000 ₫
175.000 ₫-43%
(404)
Hồ Chí Minh
339.000 ₫
679.000 ₫-50%
(42)
Hồ Chí Minh
169.000 ₫
229.000 ₫-26%
(27)
Hà Nội
469.000 ₫
890.000 ₫-47%
(14)
Hồ Chí Minh
4.350.000 ₫
Áp dụng trả góp
(1)
Hồ Chí Minh
3.399.000 ₫
Áp dụng trả góp
(10)
Hồ Chí Minh
10.509.000 ₫
Áp dụng trả góp
(33)
Bắc Ninh
529.000 ₫
799.000 ₫-34%
(95)
Bắc Ninh
135.000 ₫
155.000 ₫-13%
(20)
Hồ Chí Minh
3.179.000 ₫
Áp dụng trả góp
(98)
Việt Nam
9.149.000 ₫
Áp dụng trả góp
(6)
Việt Nam
565.000 ₫
690.000 ₫-18%
(3)
Hồ Chí Minh
1.538.000 ₫
1.999.000 ₫-23%
(22)
Hồ Chí Minh
4.350.000 ₫
Áp dụng trả góp
(6)
Hồ Chí Minh
1.090.000 ₫
1.900.000 ₫-43%
(76)
Bắc Ninh
6.749.000 ₫
Áp dụng trả góp
(31)
Bắc Ninh
1.362.060 ₫
1.998.000 ₫-32%
(39)
Hồ Chí Minh
4.189.000 ₫
Áp dụng trả góp
(13)
Việt Nam
200.000 ₫
(28)
Hà Nội
8.299.000 ₫
Áp dụng trả góp
(7)
Việt Nam
34.790.000 ₫
Áp dụng trả góp
(4)
Hồ Chí Minh
3.009.000 ₫
Áp dụng trả góp
(151)
Việt Nam
2.418.000 ₫
2.990.000 ₫-19%
(152)
Bắc Ninh
3.269.000 ₫
Áp dụng trả góp
(131)
Việt Nam
6.549.000 ₫
Áp dụng trả góp
(129)
Bắc Ninh