Cách đăng ký LazAffiliates

Hướng dẫn các bước hoàn thành thông tin cá nhân trên app Lazada Affiliates

Tại sao phải điền thông tin xét duyệt tài khoản
mockup 1

Chúng tôi cần định danh và xác thực thông tin của bạn để tiến hành thanh toán.

Đối tác cần cập nhật đầy đủ thông tin để được thanh toán từ chương trình:
Thông tin chung: Các thông tin cá nhân của người tham gia
Thông tin ngân hàng: Chi tiết về tài khoản người nhận hoa hồng
Thông tin thuế: Các thông tin về thuế của cá nhân tham gia chương trình

Bạn có thể chủ động tìm thấy trạng thái xét duyệt và lý do bị từ chối (nếu có) trên app LazAffiliates

Cách cập nhật thông tin cá nhân

Cách cập nhật thông tin cá nhân

Truy cập vào app Lazada Affiliates > Vào mục Tài Khoản > Chọn biểu tượng Cài đặt sẽ thấy phần “Thông tin của tôi” hoặc scan QR này

QR Code Lazada Affiliates

Lưu ý quan trọng

Lưu ý quan trọng khi đăng ký LazAffiliate

Cả 3 nhóm thông tin đều phải cùng một định danh.
Ví dụ: bạn làNguyễn Văn Tài
Tên và hình ảnh CMND phải có tên Nguyễn Văn Tài
Tên chủ tài khoản ngân hàng và ảnh chụp phải là Nguyen Van Tai
Tên và chủ của mã số thuế phải là Nguyễn Văn Tài

Thông tin không cùng một định danh sẽ bị từ chối

Cách điền thông tin chung

Cách điền thông tin ngân hàng

Cách điền thông tin Thuế