Dành cho bạn mới

Cách đăng ký LazAffiliates

Hướng dẫn hoàn thành thông tin cá nhân trên app Lazada Affiliates

Tại sao phải điền thông tin để duyệt tài khoản ? Chúng tôi cần định danh và xác thực thông tin của bạn để tiến hành thanh toán. Đối tác cần cập nhật đầy đủ thông tin để được thanh toán từ chương trình. Bao gồm : Thông tin tài khoản (bắt buộc điền đầy đủ) và Thông tin quảng bá sản phẩm Bạn có thể chủ động tìm thấy trạng thái xét duyệt và lý do bị từ chối...

Read more